Risultati Raduno Torino 01/07/17, giudice: Lukancic Natasa

  By